Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Dinh nghia Active Directory va Domain Control (2)

Số lượt xem: 0
Gửi lúc 16:20' 19/01/2010

Định nghĩa Active Directory và Domain Control (2)

Điều bạn hỏi rất khó giải thích vì để hiểu được các khái niệm đó, bạn cần phải có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng. Tuy nhiên:

Domain Control: Thường được hiểu mà một máy chủ quản lý domain. Domain ở đây có thể là một tên miền (vd: yahoo.com), một cơ sở dữ liệu, một nhóm các máy tính hoạt động dưới sự quản lý của một máy chủ.

Active Directory: Là một dịch vụ quản lý thư mục mang tính thứ bậc được giới thiệu bởi Microsoft cùng với Windows 2000. Active Directory sử dụng LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) và được xây dựng trên cơ sở Hệ thống xác định domain theo tên (DNS). Một trong những điểm ưu việt của Active Directory là nó quản lý hệ thống mạng bằng cách tạo ra tên domain cho workgroup, trên cơ sở đó cho phép các hệ thống mạng khác (Unix, Mac) truy cập vào.


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Định nghĩa Active Directory và Domain Control (2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét