Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Tu khoa kho va kich thuoc ten mien (phan 2)

Số lượt xem: 188
Gửi lúc 16:19' 05/03/2010

Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 2)

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu chính là để xác định liệu Google thích để xếp hạng các trang web lớn với các điều kiện cạnh tranh cao. Trong nghiên cứu này, bạn sẽ cần một lượng mẫu thống kê hợp lệ. Một mẫu có kích thước của 30 được chọn. Các 30 mẫu ngẫu nhiên sẽ được bao gồm các sự cố sau đây:

~ 10 từ khóa cạnh tranh cao

~ 10 vừa cạnh tranh từ khóa

~ 10 rất dễ dàng (không có từ khóa cạnh tranh)

Dưới đây là các thủ tục tập hợp các dữ liệu:

Bước 1: Tạo một danh sách cuối cùng của các từ khóa đã chọn - có tổng cộng khoảng 30 từ khóa dựa trên sự phân bố lấy mẫu, với khó khăn khác nhau. Đặt các dữ liệu trong một định dạng bảng cho các tổ chức dễ dàng hơn. Sử dụng Công cụ Từ khoá của Google và các công cụ tìm kiếm của Google chính nó để lấy dữ liệu thô cho tính toán khó khăn từ khóa.

Bước 2: Sử dụng Google.com, có được 10 trên bảng xếp hạng các URL cho mỗi của các từ khóa trong danh sách.

Bước 3: Nhận số các URL lập chỉ mục cho từng những lĩnh vực đầu bảng xếp hạng 10, bắt đầu từ vị trí 1 và đi qua vị trí 10, loại bỏ các tên miền trùng lặp và Outliers (xem bảng để biết chi tiết, liên kết cung cấp một phần sau). Chia loại dữ liệu trong bảng tính Excel.

Bước 4: Tính số trung bình của các URL lập chỉ mục cho từng từ khoá từ vị trí 1 đến vị trí 10 tên miền.

Bước 5: Thực hiện một âm mưu tương quan giữa số trung bình của các URL lập chỉ mục vs khó khăn từ khóa.

Bước 6: Thực hiện một phân tích hồi qui trên dữ liệu.

Bước 7: Chúng tôi sẽ rút ra kết luận và kiến nghị.

Lựa chọn danh sách từ khoá và khoá Khó khăn liệu

Dữ liệu đã được tập hợp theo các phương pháp thiết lập trong phần trước, và sau đó gặp khó khăn từ khóa đã được tính toán. Dưới đây bạn sẽ thấy một ảnh chụp màn hình của các dữ liệu thu thập được:

thiết kế website

Bạn đã có thể nhận thấy rằng các từ khóa cạnh tranh cao (đầu tiên mười) đã rất khó khăn từ khoá giá trị cao so với trung bình và từ khóa dễ dàng.

Còn nữa...

Xem tiếp
Tác giả: LinkSkyNet
Nguồn tin: http://tuoitretrungoai.com

Bản gốc: Thiết kế website - Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét