Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Cac quy dinh ve thong tin lien he khi dang ky, cap nhat du lieu ten mien:

Số lượt xem: 423
Gửi lúc 14:18' 24/02/2010

Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký

            - Số điện thoại.

            - Email liên hệ.  

b.  Số điện thoại, số fax liên hệ:

Tất cả các số điện thoại liên hệ trong bản khai đăng ký tên miền đều là yêu cầu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền (riêng số fax liên hệ nếu chưa có vẫn có thể chấp nhận). Khi đăng ký, cập nhật hồ sơ cần phải nhập các số điện thoại, số fax của chủ thể đăng ký tên miền theo quy tắc bao gồm đầy đủ mã nước, mã vùng và số điện thoại, số fax :

+ Mã nước - mã vùng - số điện thoại. (Ví dụ: + 84- 4-35564944).

c.  Địa chỉ Email liên hệ:

-Tất cả các địa chỉ Email liên hệ trong bản khai đăng ký tên miền đều là yêu cầu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền. Khi cập nhật hồ sơ đăng ký, cần phải nhập đầy đủ các địa chỉ Email liên hệ của chủ thể đăng ký tên miền, trong đó ít nhất phải có 01 Email của chính chủ thể đó .

-Trong trường hợp có nhiều Email liên hệ, có thể nhập nhiều hơn một địa chỉ Email cho mỗi thành phần này, các địa chỉ Email này được ngăn cách nhau bằng một dấu chấm phẩy (;).     

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét