Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Dinh huong khach hang: chia khoa thanh cong cho nganh ban le

Số lượt xem: 611
Gửi lúc 16:11' 21/01/2010

Định hướng khách hàng: chìa khóa thành công cho ngành bán lẻ


Consumer-centricity (sự định hướng theo khách hàng) là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong ngành công nghiệp bán lẻ.

Đây là kết luận từ một nghiên cứu mới đây về cách mà các nhà bán lẻ cũng như các nhà sản xuất hàng tiêu dùng đã sử dụng những dữ liệu phân tích theo định hướng khách, để phục vụ cho việc kinh doanh của họ.
Theo "Being Consumer-Centric: A Retailer and Manufacturer Update" của IDC Global Retail Insights, được tài trợ bởi Demandtec và Precima, các công ty đã nhận ra lợi ích từ việc xem khách hàng là trung tâm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ hội chưa được khai thác.

Khảo sát đã đưa ra những kết quả sau:

·     Hầu hết các nhà bán lẻ (75%) và nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng (58%) xem định hướng khach hàng là một trong ba yếu tố quan trọng nhất để đưa đến thành công.

·     80% các nhà bán lẻ và 67% các nhà sản xuất dự định sẽ tăng cường sự định hướng vào khách hàng trong năm nay.

·     Các nhà sản xuất cần nâng cao sự hiểu biết về khách hàng cho tất cả nhân viên trong công ty, bởi vì chỉ có 43% cảm thấy khả năng này của họ ở trên mức độ hài lòng, trong khi 64% nhân viên của các nhà bán lẻ đạt được khả năng này.

·     Sự hạn chế về nguồn lực của đội ngũ nhân viên là trở ngại lớn nhất để đạt được thành công trong chiến lược định hướng khách hàng của cả nhà bán lẻ (37%) và nhà sản xuất (43%).

·     Tình trạng thiếu sự ủng hộ và  bảo trợ từ nhà sản xuất không còn là trở ngại lớn nhất đối với các nhà bán lẻ (16%) bởi vì hơn 75% trong số họ được chỉ định đóng vai trò chính trong chiến lược định hướng khách hàng.
 
Nghiên cứu này đã chỉ rõ xu hướng sử dụng định hướng theo khách hàng là chiến lược kinh doanh then chốt. Tuy nhiên, có rất nhiều trở ngại cốt yếu – như là đội ngũ nhân lực có hạn - vẫn chưa được giải quyết, và trở thành rào cản để đạt được thành công. Vì vậy, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất cần chú ý đạt được những yêu cầu cơ bản nhất, bao gồm những số liệu chính xác, những nhân viên tốt và những công cụ phù hợp… để thực hiện thành công chiến lược định hướng khách hàng.
 

Nghiên cứu được thực hiện trên 120 người, trong đó có 55 nhà bán lẻ và 65 nhà sản xuất hàng tiêu dùng, bằng cách phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tuyến những người có chức vụ từ giám đốc trở lên.

 

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Định hướng khách hàng: chìa khóa thành công cho ngành bán lẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét