Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

SQL can ban (p7)

Số lượt xem: 768
Gửi lúc 15:56' 31/07/2009

SQL căn bản (p7)

Bài 7 - Từ khoá ORDER BY

Từ khoá ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả trả về.

Sắp xếp các dòng


Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.

Ví dụ bảng Orders:

Ví dụ:

Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - SQL căn bản (p7)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét