Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Tu khoa kho va kich thuoc ten mien (phan 4)

Số lượt xem: 247
Gửi lúc 16:55' 05/03/2010

Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 4)

Thống kê và phân tích dữ liệu

Cuối cùng, một khi bảng dữ liệu đã được hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để thực hiện một âm mưu tương quan. Sử dụng MS Excel tính năng âm mưu tạo ra một biểu đồ tương quan trông giống như một trong những dưới đây:

thiết kế website

Đó là ngạc nhiên thấy rằng có tồn tại một mối tương quan mạnh (78%) giữa "trung bình được lập chỉ mục các URL của các tên miền Top Ranking" và "khó khăn từ khoá." Trong ngắn hạn, lĩnh vực lớn là những thứ hạng cho các từ khoá khó khăn. Phát biểu này theo cách khác, "của Google thường thích để xếp hạng các trang web lớn với các điều kiện cạnh tranh cao."

Đối với các từ khóa dễ dàng hơn (giá trị thấp từ khoá khó khăn), Google sẽ trả về các trang web nhỏ với số lượng thấp hơn các URL lập chỉ mục. Tuy nhiên rất khó khăn cho các từ khoá như "LCD" và "SEO," của Google thích xếp hạng các trang web lớn.

Kết luận và khuyến nghị

Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng Google thường thích các trang web lớn với các điều kiện rất cạnh tranh. Có rất nhiều lý do này, ngoài việc kích thước của trang web của mình. Các yếu tố khác có thể là tuổi tác. Tất nhiên những trang web này là cũ và liên tục cập nhật nội dung của họ. Kết quả là, các trang web đó trở nên rất lớn và kiếm được rất nhiều tin cậy / tự nhiên mà các hình thức liên kết một nền tảng vững chắc thứ hạng trong Google với các điều kiện cạnh tranh.

Bạn nên xem xét các kiến nghị sau đây:

Thứ nhất, nếu một trang web nhỏ, điều này cũng có nghĩa là các trang web vẫn còn trẻ hay kém phát triển. Chẳng hạn một trang web không bao giờ nên nhắm mục tiêu trung bình đến từ khoá cạnh tranh cao bởi vì Google có vẻ thích để xếp hạng các trang web lớn với các điều kiện cạnh tranh. Điều này sẽ tránh lãng phí rất nhiều tài nguyên trên cái gì đó sẽ rất khó khăn hoặc không thể đạt được.

Thứ hai, cho các trang web lớn, nó có thể là khả thi để nhắm mục tiêu điều kiện cạnh tranh, cung cấp các công cụ tìm kiếm nhân tố quan trọng thứ hạng cũng được xem xét. Chúng bao gồm các hạng mục như các hồ sơ liên kết của các tên miền, nội dung và thẩm quyền.

Thứ ba, nếu có một điều quan trọng bạn có thể làm để trang web của bạn bây giờ đó đáng kể có thể giúp thứ hạng công cụ tìm kiếm trong tương lai, đó là thêm và cập nhật nội dung. Việc làm này có thể tăng đáng kể kích thước của trang web của bạn, mà là một nhân tố tích cực với các điều kiện xếp hạng cạnh tranh. Ngoài ra, nó có thể là một yếu tố lớn để thu hút lưu lượng truy cập đuôi dài và các liên kết sâu tự nhiên.

Thứ tư, các trang web lớn, có một số lợi thế trong thu nhập liên kết tự nhiên và thu nhập giao thông đuôi dài. Một khi bạn bắt đầu kiếm các liên kết sâu, nó giúp bạn đạt được một liên kết tự nhiên, cấu hình cho trang web của bạn (trang bên trong của bạn có giá trị hay tầm quan trọng), mà là một nhân tố tích cực. Và sau đó, những trang này cũng sẽ xếp hạng cho các tìm kiếm sâu và đóng góp vào lưu lượng tổng thể của bạn.

Thứ năm, theo như phát triển liên kết nội bộ, nếu bạn liên kết tất cả các trang này bên trong để trang chủ của bạn, nó sẽ tăng cường đáng kể các trang chủ như xa như xếp hạng với các điều kiện cạnh tranh cao. Điều này tương tự với những gì http://www.nasdaq.com nào để xếp hạng ở vị trí đầu tiên cho "thị trường chứng khoán".

Kết thúc!

Xem tiếp
Tác giả: LinkSkyNet
Nguồn tin: http://tuoitretrungoai.com

Bản gốc: Thiết kế website - Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét