Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Tuong lai cua thuong mai dien tu

Số lượt xem: 521
Gửi lúc 00:17' 31/07/2009

Tương lai của thương mại điện tử

Sayling Wen là một doanh nhân Đài Loan, đồng thời là chủ tịch hãng Kimpo, giám đốc nhà máy và chủ tịch của Công ty Inventec Đài Loan và hiện nay là Phó Chủ tịch tập đoàn Inventec Group. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có tính chất dự báo như Tương lai của phương tiện Truyền thông, Tương lai của nền Giáo dục, Tương lai của doanh nhiệp...


Cuốn sách "Tương lai của thương mại điện tử" được coi là một cuốn sổ tay về thương mại điện tử, dễ đọc, dễ hiểu và hàm chứa nhiều vấn đề về thương mại điện tử.

Trong cuốn sách "Tương lai của thương mại điện tử" tác giả đã khẳng định một luận điểm quan trọng: thương mại điện tử là thương mại. Hệ thống tốt nhất để triển khai kinh doanh bao gồm dòng thông tin, hàng hoá và tiền tệ. Công nghệ mạng và dịch vụ trực tuyến của hiệu sách trên Internet nổi tiếng – Amazon.com thuộc loại hàng đầu thế giới nhưng nó phải bắt đầu từ dòng lưu thông hàng hoá cơ bản nhất. Dòng hàng hoá là một phần của nền kinh tế hữu hình đòi hỏi vốn đầu tư, kỹ năng quản lý và nguồn nhân lực rất lớn. Đây chính là cái mà mạng Internet không thể hoàn toàn thay thế khi chuyển từ thương mại truyền htống sang thương mại điện tử.

Cuốn sách cho thấy Salying Wen đã có những cảm nhận sâu sắc về thương mại điện tử. Ông đã nắm vững hoạt động của một nền kinh tế mới và chia sẻ những hiểu biết đó với bạn đọc.

Các thành phần của cuốn sách "Tương lai của thương mại điện tử"

Chương 1. Kỷ nguyên dùng mạng

Chương 2. Hành trình doanh nhân

Chương 3. Biến ước mơ và ý tưởng thành hiện thực

Chương 4. Mười tác động lớn của thương mại điện tử

Chương 5. Đừng để tuột mất cơ hội kinh doanh


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Tương lai của thương mại điện tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét