Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Linux Server ho tro ngon ngu web nhu PHP, CGI..

Số lượt xem: 428
Gửi lúc 14:43' 03/02/2010

Linux Server hỗ trợ ngôn ngữ web như PHP, CGI..


Linux Server hỗ trợ ngôn ngữ web như PHP, CGI...và hỗ trợ đầy đủ MySQL, PostagreSQL, Zend, Optimizer, GD2, Fantatisco... Hệ thống điều khiển host là Cpanel với nhiều công cụ đa năng giúp bạn quản lý dễ dàng.

Domain Name System (DNS)

Là một phương thức (dịch vụ) Internet
Chuyển một địa chỉ Internet (address) thành một IP dạng số.


Đăng ký tên miền

Chọn tên miền phù hợp

Đăng ký tên miền với InterNIC - tổ  chức quản lý hệ thống tên miền (hoặc một nhà cung cấp dịch vụ trung gian)

Trả lệ phí đăng ký + lệ phí duy trì hàng năm

Loại tên miền

Ảo (riêng):

www.YourOwnName.com

Phụ thuộc:

www.YourOwnName.Yahoo.com.

Tự xuất bản

Phải có WebServer + đường truyền tốt…

Chi phí cao, quản lý khó

Có toàn quyền điều khiển

Thuê chỗ của các công ty dịch vụ

Đơn giản

Chi phí vừa phải (30-49 USD/năm).

Quảng cáo WebSite

Tạo WebSite: dễ

Lôi kéo mọi người đến WebSite: khó

Lôi kéo mọi người trở lại WebSite: rất khó

Quảng cáo:

Trên những nơi có in ấn của công ty: Bussiness card, catalog, các giấy tờ giao dịch, quảng cáo…

Đăng ký trên các WebSite tìm kiếm

Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông

Đặt biểu tượng trên các WebSite nổi tiếng khác.


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Linux Server hỗ trợ ngôn ngữ web như PHP, CGI..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét