Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Gioi thieu - So luoc ve ngon ngu PHP (p4)

Số lượt xem: 691
Gửi lúc 11:36' 31/07/2009

Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (p4)

Bài 4 - Biểu thức

Biểu thức là nền tảng quan trọng của PHP. Hầu như mọi thứ bạn ghi trong file php đều là biểu thức. Nói một cách đơn giản, bất cứ cái gì mang 1 giá trị nào đó đều có thể là 1 biểu thức. Ta xét câu lệnh đơn giản sau:
$a = 5;
Ở đây 5 là một biểu thức, kết của của biểu thức này là giá trị 5, và kết quả này được gán cho biến $a.
$b = $a;
Ở đây $a lại là 1 biểu thức, giá trị của $a được gán cho biến $b.

Biểu thức trong PHP có thể phức tạp hơn thế, ví dụ:
$a = 1;
$b = 2;
$c = 3;
$d = $a + $b + $c;

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (p4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét